top of page

Tietosuojaseloste

Tietosuojaleloste päivitetty 27.12.2023

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Smth Blu Oy

Y-tunnus: 3393103-9

Osoite: Parkkilaivankaari 15, 90800 Oulu

Sähköpostiosoite: somethingblueboutiqueoulu@gmail.com

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Smth Blu Oy

Nimi: Hanna Jämsén

Osoite: Parkkilaivankaari 15, 90800 Oulu

Sähköpostiosoite: somethingblueboutiqueoulu@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Smth Blu Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään ja -markkinointiin.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

 

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

10. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page